Bóng đèn trước ( pha ) HS1 12v 35/35W 5300k Tiger Korea