Khóa thắng ( phanh ) dĩa chống trộm : Honda , SYM , SUzuki , Yamaha