Motul 300v Ester Core 10w40 1L

Dung tích : 1000ml

Cấp độ nhớt : 10w40

Dòng xe sử dụng : các dòng xe có thông số độ nhờn của nhớt  ” 40 “