Nhông sên dĩa xe Exciter FZ150 , Exciter 150 – Sên vàng 10ly DID HDS