Nhông sên dĩa [ nhông xích ] xe FU NEO (NEW) SSS-RK