Nhông sên dĩa [ nhông xích ] xe SUZUKI SPORT SSS-RK