Nhông sên dĩa xe Exciter 150 , Fz150 9 ly phốt cao su