Niềng trước xe Wave Rs 250-17 – DID 17×1.4 36H 11G