Phuộc trước ( Giảm xóc ) xe Wave thắng đĩa – Kaifa