Sên nhông dĩa vàng Exciter 150 – Mặt trời ( Jomthai Asahi )