0932021606
phutung828@gmail.com

Nhông sên dĩa DID & Mặt Trời 06/2016


 

BẢNG GIÁ NHÔNG SÊN DĨA DID & MẶT TRỜI 06/2016

STTLoại xeThông sốGiá
1Cub 50100-14-39321
2Cub 70100-14-36321
3Dream100-14-36282
4Wave - Future102-14-36293
5RS Nhật106-14-36317
6NEO NEW108-14-36350
7RS TRUNG QUỐC106-14-36293
8WIN112-14-41406
9SIRIUS104-15-36380
10JUPITER R104-15-38380
11JUPITER V104-15-36380
12EXCITER 2010112-15-39413
13EXCITER 2010 ( sên vàng 9 ly )130-15-39523
14EXCITER 2010 ( sên vàng 10 ly )130-15-39637
15EXCITER 2011114-15-38413
16EXCITER 2011 ( sên vàng 9 ly )130-15-38523
17EXCITER 2011 ( sên vàng 10 ly )130-15-38637
18EXCITER 1500
19TAURUS108-15-41416
20VIVA R102-14-36349
21SPORT - SAKIRA ( Chưa có nhông )120-14-42420
22SPORT ( Chưa có nhông, sên vàng 9 ly )130-14-42519
23SPORT ( Chưa có nhông, sên vàng 10 ly )130-14-42633
24SMASH ( nhông 2 ốc )104-14-35308
25MAX100-14-39303
26AXELO106-14-36324
27AXELO ( sên vàng 9 ly )130-14-36467
28AXELO ( sên vàng 10 ly )130-14-36581
29FX ( Chưa có nhông )120-14-43420
30FX ( Chưa có nhông, sên vàng 9 ly )130-14-43494
31FX ( Chưa có nhông, sên vàng 10 ly )130-14-43608

Bình luận: 0

Chưa có bình luận

Trả lời

Địa chỉ email không phù hợp*

Nhãn #TAG